Manteniment de sistemes de protecció contra incendis

A QProjects realitzem la supervisió i comprovació d’extintors,*BIE’s, grup de pressió, detectors centrals d’incendi, ruixadors, i tots els elements de seguretat contra incendis del mercat mitjançant actuacions puntuals o revisions anuals segons la normativa vigent que obliga al compliment de revisions certificades.

DEPARTAMENT DE MANTENIMENT

A QProjects, a més, li facilitem els costos de la seva instal·lació. Per això, en contractes de manteniment d’instal·lacions i equips de llarga durada, li oferim la possiblitat de fraccionar el pagament de manera mensual en lloc d’anualment perquè vostè a penes noti el desemborsament.

La normativa vigent exigeix una revisió de les instal·lacions cada tres mesos que pot ser realitzat per personal intern de la pròpia empresa o per una empresa externa especialitzada i de manera anualment mitjançant una empresa especialitzada.

Per tant, nosaltres proposem un manteniment integral de les seves instal·lacions de protecció contra incendi que, d’acord amb la normativa vigent (Reial decret 513/2017 del 22, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis). Hem de tenir en compte, que les instal·lacions de protecció contra incendis, necessiten per al seu correcte funcionament i fiabilitat d’un manteniment exhaustiu i periòdic, fins i tot diari en alguns casos, ja que del seu funcionament i eficàcia pot dependre la seguretat de les persones i els béns als quals serveixen.

Després del manteniment, li lliurarem al costat del certificat obligatori de revisió un ampli informe descriptiu de les seves instal·lacions, mesures de protecció contra incendi adoptades, estat d’aquestes, deficiències, solucions i millores possibles.

Com fem el manteniment d’equips?

  1. Ens posem en contacte amb el client i ens informem sobre quins equips té instal·lats, quals són les seves necessitats i en quin estat es troba el sistema de seguretat contra incendis.
  2. Et registrem com a client de QProjects i et donem la documentació necessària on es registren totes les visites de manteniment.
  3. Farem la inspecció seguint sempre la normativa vigent, comentada anteriorment, de cada element de seguretat del qual disposis: extintors, boques d’incendi, sistemes de columna seca, ruixadors d’aigua, detectors de fum, etc.
  4. Corregirem les fallades i avaries que detectem durant la inspecció en cas que n’hi hagi.
  5. T’atorguem un certificat de manteniment amb segell de qualitat que inclourà la data, el treball fet, i la pròxima revisió prevista.

Què ocorre si no faig el manteniment?

Si no es compleix amb el que s’estableix en el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials del Reial decret 2267/2004, de 3 de Desembre, et poden sancionar. No solament pots tenir problemes de seguretat que puguin ocasionar grans destrosses sinó que també tindràs problemes amb la llei i sancions econòmiques greus amb multes que poden anar, des de 3.000 euros, fins a 90.151 euros, mentre que per a les molt greus, aquestes serien entre els 90.151 fins als 601.012 euros. Fins i tot, invalida totalment o parcialment la garantia de danys materials, si es comprova que la causa va ser un incendi, de la pòlissa subscrita amb la companyia asseguradora.

El nostre objectiu és sempre garantir la seguretat dels nostres clients i els seus establiments, per al dia que sigui necessari, els equips de prevenció contra incendis funcionin correctament i compleixin la seva funció protegir-te.

NO HI HA FUM SENSE FOC

O en altres paraules: si es veuen els efectes significa que en algun lloc està la causa que els origina.

A QProjects sabem molt bé on està la causa: en el nostre treball, el nostre servei i el nostre afany de superació.

I els efectes són els nombrosos nous projectes que tenim en curs gràcies a la confiança de clients com vostè.

En l’actualitat realitzem el manteniment en negocis com el seu.

100

hotels

7

hospitals

25

edificis de gran altura

7

centrEs comercials

3

clubs esportius