Instal·lacions de protecció contra incendis

A QProjects ens encarreguem del subministrament, venda i instal·lació del material més avançat i segur contra incendis: extintors, detectors de fum, boques d’incendis, grups de pressió, portes Rf, columnes seques, i tots els agents contra incendis que siguin necessaris per a vostè o el seu negoci i així garantir una total protecció preventiva, passiva i activa.

PROTECCIÓ PREVENTIVA

Formació en matèria de seguretat contra incendis, assessoria en instal·lacions i manteniments contra incendis, assessoria en magatzematge de productes perillosos o dolentes pràctiques en magatzematge, plans d’autoprotecció (PAU), formació de treballs en calent, formació en lluita contra incendis

PROTECCIÓ PASSIVA

Protecció d’estructures, segellat de penetracions, conductes per a ventilació, protecció contra el foc, segellat de cables tallafocs, portes tallafocs…

PROTECCIÓ ACTIVA

Detecció, alerta, senyalització i extinció de qualsevol fum, gas o possible anomalia que puguin detectar. Un avís a temps facilita l’extinció de qualsevol foc ja que és més fàcil durant el seu inici que quan està expandit. A més minimitzes danys i riscos. 

Agents de prevenció i extinció més comuns:

  • Alarmes: són sistemes d’avís en cas de detectar gas o fum, que pot ajudar-te a detectar un incendi en la seva fase conata pel que serà més fàcil apagar-lo o mantenir-lo fins que arribi el cos d’emergències.
  • Extintors: són recipients que contenen agent extintor en el seu interior. Són fàcils d’usar i hi ha diversos tipus (enllaçar tipus d’extintors) depenent del foc que vulguis extingir.
  • Columna seca: és d’ús exclusiu per a bombers.
  • Boques d’Incendi: també és d’ús exclusiu per a bombers.
  • Ruixadors d’aigua: són dispositius connectats a una canonada d’aigua que, en detectar una elevació significativa de la temperatura de la sala, s’activen i mullen el lloc per a contenir o apagar el foc iniciat

Ponemos la tecnología al servicio de su instalación y mantenimiento

El valor diferencial de Qprojects reside en el uso de equipos informatizados. Nuestros técnicos redactan los informes y elaboran certificaciones de manera automatizada. De esta manera, puede tener su informe firmado por un operario cualificado de forma automática.

Sistemes fixos d’extinció amb agents gasosos S-III, CO₂, FM-200 manuals i automàtics; anells exteriors de proveïment d’aigua per a CHES i BIES amb diferents tipus de canonada DIN 2440 que poden ser d’acer inoxidable tubs soldats, roscats o ranurat.

Sistemes fixos per ruixadors automàtics i cortines d’aigua;

Sistema d’extinció per aigua nebulizada, escuma i aigua.

Sistemes automàtics de detecció contra incendis, centrals analògiques, digitals i microprocesadas, amb tractaments passius de protecció al foc amb pintures, vernissos i llanes minerals en sostres bigues i parets amb Ei2-60 i Ei2-120. També els extintors portàtils i el seu manteniment, portes tallafocs, determinació de recorreguts d’evacuació, pictogrames i pintures foto luminescents.

Sistemes d’extinció per a campanyes de cuina mitjançant Dynameco i Ansul.

El nostre objectiu és sempre garantir la seguretat dels nostres clients i els seus establiments, per al dia que sigui necessari, els equips de prevenció contra incendis funcionin correctament i compleixin la seva funció protegir-te.

 

NO HI HA FUM SENSE FOC

O en altres paraules: si es veuen els efectes significa que en algun lloc està la causa que els origina.

A QProjects sabem molt bé on està la causa: en el nostre treball, el nostre servei i el nostre afany de superació.

I els efectes són els nombrosos nous projectes que tenim en curs gràcies a la confiança de clients com vostè.

En l’actualitat realitzem el manteniment en negocis com el seu.

100

hotels

7

hospitals

25

edificis de gran altura

7

centres comercials

3

clubs esportius