Si t’has estat preguntant si has de realitzar de manera trimestral el manteniment contra incendis de manera obligatòria, llavors hauries de prendre’t un minut per a veure la següent informació.
Perquè l’equip pugui enviar l’agent extintor cap a la zona on hi ha foc, s’ha de verificar que tots els elements estiguin en correcte funcionament, i això s’aconsegueix amb la revisió trimestral.
En el que concerneix la part legal, el més recent reglament, l’RD 513/2017, també fa referència al tipificat en el RIPCI (RD 1942/1993), el qual establia una inspecció obligatòria trimestral duta a terme per una empresa mantenidora autoritzada. Però això no és tot l’important.

Què cal verificar en la revisió trimestral de sistemes de protecció contra incendis?

En comparació amb el reglament anterior, l’actual posa més exigències per als serveis de manteniment. En aquest s’ha de verificar el següent:

 • Que cada extintor està en el lloc que té assignat.
 • Que l’extintor sigui l’adequat al risc a protegir.
 • Que les instruccions de maneig siguin clarament llegibles.
 • Que no presentin mostres aparents de danys.
 • Que els extintors no tenen obstruït l’accés, són visibles o estan senyalitzats i amb les instruccions de maneig situades en la part davantera.
 • Que l’estat extern de les parts mecàniques sigui l’adequat (filtres, vàlvula, mànega, etc.).
 • Que no estiguin trencats o faltin els precintes o els taps indicadors d’ús.
 • Que no hagin estat descarregats totalment o parcialment.
 • Que en els extintors amb indicador aquest de pressió es trobi en la zona d’operació.

Qui poden fer el manteniment trimestral de sistemes de protecció contra incendis?

Segons indica el RIPCI, el manteniment d’aquests equips es divideix en taules I, II i III:
Per a les taules I (extintors, bies, alarma d’incendis, entre altres) i III (senyalització):

 • Pot ser dut a terme pel personal del fabricador o de l’empresa mantenidora, si compleixen en tots dos casos amb els requisits establerts en l’article 16 del reglament sobre Habilitació d’empreses mantenidores.
 • A més, està qualificat el personal de l’usuari o titular de la instal·lació (no ha d’estar habilitat).

Per a la taula II:

 • Està a càrrec del personal del fabricador o de l’empresa mantenidora, si en tots dos casos compleixen amb els requisits establerts en l’article 16 del reglament sobre Habilitació d’empreses mantenidores.

En l’àrea legal per a la taula I i III, cal emplenar una acta i també ha de quedar per assegut la signatura i el DNI del personal que va dur a terme el manteniment. Aquestes actes hauran de guardar-se per 5 anys de forma ordenada i les mateixes poden ser requerides pels serveis d’inspecció.
Si sorgeix el dubte sobre què passa si no es compleix la normativa, la Llei 21/1992 d’indústria, en el seu títol V. art 34, imposa sancions per a les infraccions greus amb multes que pot anar, des de 3.000/07 euros, fins a 90.151/82 euros, mentre que per a les molt greus, aquestes serien entre els 90.151/82 fins als 601.012/10 euros. Fins i tot, invalida totalment o parcialment la garantia de danys materials, si es comprova que la causa va ser un incendi, de la pòlissa subscrita amb la companyia asseguradora.

Tots els manteniments i actualitzacions en els equips de protecció contra incendis ajuden al fet que aquests estiguin sempre preparats i sense cap contratemps, la qual cosa sempre és beneficiós per a prevenir accidents.

Així doncs, a Qprojects complim amb totes les exigències i normes de seguretat per a realitzar la instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis. Així que si necessites protegir la teva llar o oficina, pots contactar-nos i sol·licitar el teu pressupost sense cap compromís.