Normativa contra incendis per a hotels

L’hostaleria, igual que la indústria, és el sector que més riscos de sofrir incendis té perquè solen tenir cuines en el seu interior, que és on més descuits ocorren. La normativa ve recollida en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i en el Reglament...
Tipus de detectors de fum

Tipus de detectors de fum

Existeixen diversos tipus de detectors de fums i aquests s’instal·len cada vegada més en empreses i oficines. Encara que és molt habitual veure detectors d’incendis en llocs públics, com a hospitals, centres d’educació, etc.. els detectors de fums...